Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Про кафедру

Рік утворення – 2022

Адреса: 61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, Головний корпус, ауд. 333, 307.

Зав. кафедри д.е.н., професор
Давидова Оксана Юріївна

Тел.: +380 66 147 64 04

e-mail: kafgrbiz@hneu.net

Завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Давидова Оксана Юріївна

Кафедра готельного і ресторанного бізнесу є випусковою і здійснює підготовку бакалаврів за освітньою програмою Готельно-ресторанний бізнес, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», партнерами якої є провідні вітчизняні та міжнародні підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

Викладачі кафедри є:

 • активними членами Асоціації індустрії гостинності України;
 • офіційними експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 • сертифікованими фахівцями з розробки та аудиту системи НАССР;
 • переможцями міжнародних конкурсів та фестивалів сучасного кулінарного мистецтва;
 • експертами-консультантами підприємств готельно-ресторанного бізнесу щодо розробки та впровадження інноваційних технологій та послуг індустрії гостинності.

Місія кафедри готельного і ресторанного бізнесу– забезпечення готельно-ресторанної індустрії висококваліфікованими і конкурентоспроможними на національному та міжнародному ринках праці фахівцями, здатними швидко адаптуватися до динамічних змін індустрії гостинності, відповідно до вимог стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, роботодавців, суспільства та інших стейкхолдерів.

Мета кафедри готельного і ресторанного бізнесу – підготовка висококваліфікованих фахівців для готельно-ресторанної індустрії України й усього світу та стабільне зростання показників навчальної, наукової, методичної, організаційної, профорієнтаційної та виховної роботи співробітників кафедри.

Стратегічні напрями діяльності кафедри:

 1. Навчальна, наукова, методична, організаційна, профорієнтаційна, виховна робота зі здобувачами вищої освіти, які навчаються за ОП Готельно-ресторанний бізнес.
 2. Наукові дослідження професорсько-викладацького складу кафедри і здобувачів освіти проводяться спільно із навчальними та виробничими установами України та світу і спрямовані на:
 3. розробку новітніх технологій продукції та послуг готельно-ресторанного господарства;
 4. формування практичних рекомендацій щодо впровадження інноваційних технологій у підприємства готельно-ресторанного бізнесу;
 5. розробку напрямів забезпечення якості та безпеки продукції та послуг готельно-ресторанного господарства;
 6. визначення напрямів інноваційного розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства та управління їх розвитком;
 7. моделювання та прогнозування розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства.
 8. Участь та проведення на базі кафедри наукових семінарів, круглих столів, засідань, спрямованих на підвищення потенціалу готельно-ресторанного бізнесу України.
 9. Проведення із залученням провідних висококваліфікованих фахівців готельно-ресторанної індустрії майстер-класів, тренінгів, лекцій семінарів, презентацій для здобувачів вищої освіти.
 10. Профорієнтаційная робота із вступниками у закладах освіти України.

Матеріально-технічна база кафедри

Навчальний процес відбувається в сучасно обладнаних лабораторіях: лабораторія ресторанного сервісу, лабораторія готельної справи, устаткування готельно-ресторанного бізнесу, лабораторія технології ресторанної індустрії та кабінет проектування.

Навчаючись та працюючи на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу кожен з Вас може оволодіти сучасними технологіями виробництва продукції ресторанного господарства, обслуговування споживачів, надання безпечних та якісних послуг готельно-ресторанного бізнесу.

Наші конкурентні переваги

 • Навчання за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» – це ґрунтовна теоретична підготовка з посиленою практичною складовою; виїзні заняття в умовах кращих готелів і ресторанів м. Харкова; зимова і літня школа «Готельно-ресторанний бізнес» із демонстрацією професійного потенціалу, творчого пошуку і мотивації до розвитку; посилене вивчення іноземної мови й другої іноземної мови на вибір (англійська, французька, німецька) для формування професійної мовно-комунікативної компетенції; можливість поєднувати навчання зі стажуванням у топових підприємствах індустрії гостинності України та зарубіжжя.
 • Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється на базі найкращих підприємств готельно-ресторанного бізнесу України та зарубіжжя – Болгарії, Туреччини.
 • Кафедра активно взаємодіє зі стейкхолдерами галузі, організовуючи лекторії, майстер-класи, зустрічі для нетворкінгу і кар’єрного коучінгу від професіоналів-практиків, представників бізнесу, експертів і науковців, лідерів думок і наших успішних партнерів.
 • Під час навчального процесу здійснюється заохочування та стимулювання пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти участю у міжнародних і всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях і форумах, присвячених розвитку індустрії гостинності.
 • Студенти мають можливість працювати у наукових гуртках, досліджуючи актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанної індустрії, розробки інноваційних технологій та послуг для підприємств готельного і ресторанного бізнесу.
 • Кафедра активно працює над розширенням можливостей для міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу.
 • Науково-педагогічний колектив кафедри орієнтується на новітні методики викладання та розширює зв’язки із підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, здатними забезпечити практичну спрямованість освіти, створюючи умови для професійного, творчого та особистісного зростання студентів.