Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС

Рецензія на освітньо-професійну програму «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Пропозіції щодо удосконалення ОПП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ваші пропозиції просимо надсилати на адресу: ssvsveta77@gmail.com