Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

19-20 грудня 2023 року на кафедрі готельного і ресторанного бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Готельно-ресторанний бізнес».

 Голова комісії: БІЛОБРОВА Наталя Юріївна – директор ТОВ «Готель «Харків»»

 Члени комісії: ДАВИДОВА Оксана Юріївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри готельного і ресторанного бізнесу, доценти кафедри: к.н. з держ. упр. СИСОЄВА Світлана Ігорівна, к.т.н. ЧЕРЕВИЧНА Наталя Іванівна, секретар ГОЛЕНІЩЕВА Єлізавета Юріївна.

 Здобувачі вищої освіти представили на розгляд екзаменаційної комісії результати власних досліджень у сфері готельного і ресторанного бізнесу. Заслухані роботи виконані на актуальні теми та спрямовані на розкриття й підвищення інвестиційного потенціалу розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу, забезпечення їх конкурентоспроможності, підвищення рівня та якості послуг ресторанної індустрії та ін. У захищених роботах слід відмітити наявність компетентністного підходу до вирішення поставлених завдань в індустрії гостинності, вміння використовувати здобуті знання, навички та досвід, отриманий під час теоретичного навчання та проходження переддипломної практики.

 Вітаємо випускників кафедри з успішним захистом та присвоєнням кваліфікації магістрів з готельно-ресторанної справи!  Бажаємо подальших успіхів та Миру!