Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Жуков Владлен Валерійович

Прізвище, ім’я по-батькові Жуков Владлен Валерійович

Вчене звання та науковий ступінь Доцент, кандидат економічних наук.

Посада Доцент.

Дисципліни, що викладає: (2022-2023 навчальному році)

– Професійна етика та конфліктологія у готельно-ресторанному бізнесі

– Основи наукових досліджень в індустрії гостинності»

– Сучасні комунікації та дипломатичний протокол

– Гостинність та крос-культурні особливості в сфері послуг

– Етнічні виміри та соціальна відповідальність у мультикультурному просторі

– Вступ до фаху: Готельно-ресторанна справа

– Основи гостинності

Основні публікації (за останні 5 років).

  1. Жуков В. В. Теоретичні основи становлення і розвитку проектного фінансування в Україні / В. В. Жуков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – №28 – С. 177-182. – Режим доступу до ресурсу: http://hdl. handle.net/123456789/19057.
  2. Жуков В. В. Оцінка інвестиційного проекту як спосіб відбору найбільш привабливих проектів / В. В. Жуков // Бізнес-Навігатор. – 2018. – №1-2 (44).– С. 94-97. – Режим доступу до ресурсу: http://business-navigator.ks.ua/2018/44-2018 .
  3. Жуков В. В. Особливості урахування ризиків та невизначеності при оцінці інвестиційних проектів / В. В. Жуков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Випуск 28. –C. 58-62. – Режим доступу до ресурсу: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/issue/view/6/24.
  4. Жуков В. В. Напрями розвитку та вдосконалення бізнес-планування в Україні. / В. В. Жуков // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – № 1(13) – С. 111-114 – Режим доступу до ресурсу: http://e-visnyk.dniprondise.in.ua/journals/1-13-2018.pdf .
  5. Жуков В. В. Сутність та особливості формування процесу бізнес-планування / В. В. Жуков // Причорноморські економічні студії. – 2018. – №26 (1) – С. 149-53. – Режим доступу до ресурсу:http://bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018.pdf .
  6. Жуков В. В. Оцінка інвестиційного проекту як спосіб відбору найбільш привабливих проектів / В. В. Жуков // Бізнес-Навігатор. – 2018. – №1-2 (44).– С. 94-97. – Режим доступу до ресурсу: http://business-navigator.ks.ua/2018/44-2018.

Жуков В. В. Методичні основи формування форм проведення ефективної інвестиційної діяльності в умовах структурної перебудови економіки / В.В. Жуков // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної науки: досвід країн європи та перспективи України (ISBN:978-9934-571-30-5): Riga: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2018.– №26.– P. 240-258 Режим доступу до ресурсу: http://www.baltijapublishing. lv/ download/econom-science/econom-science.pdf

  1. Жуков В.В. Проблеми і перспективи розвитку сучасного ринку проектного фінансування в Україні / В.В. Жуков // Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16 лютого 2019р.- Дніпро:НО «Перспектива», 2019. – С.101-105. Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21348
  2. Жуков В.В. Сучасні підходи до оцінки інвестиційних проектів / В.В. Жуков // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права»: тези доповідей, 7 травня 2020р. – Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020. – частина 8 – C. 31 – 33 http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23652
  3. Жуков В.В. Тенденції розвитку проектного фінансування в готельно-ресторанному бізнесі в Україні/ В.В. Жуков // ІННОВАЦІЇ, ГОСТИННІСТЬ, ТУРИЗМ: НАУКА, ОСВІТА, ПРАКТИКА Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів (19 травня 2022 року, м. Львів – C. 83 – 85 Режим доступу: https://www.ldufk.edu.ua/index.php/vidavnicha-dijalnist.html
  4. Жуков В.В. Фактори ризику в готельному бізнесі в умовах інтеграційних процесів/ В.В. Жуков // Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція Стратегія розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах інтеграційних процесів, м. Харків, Україна Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі [Електронний ресурс]: тези доповідей., 2 листопада 2022 р. / Державний біотехнологічний ун-т. – Електронні текстові дані. – Харків, 2022. – C. 326 – 327

 

Виконання пунктів ліцензійних умов (номери)

П. 38: 1, 4, 8, 12, 20

Наукові інтереси:

Інвестиційні проекти  в готельно-ресторанному бізнесі

E-mail Zhukv.vadim@gmail.com

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=QNc7gfUAAAAJ&hl=uk

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *