Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Логвінков Сергій Михайлович

Прізвище, ім’я по-батькові Логвінков Сергій Михайлович

Вчене звання та науковий ступінь Старший науковий співробітник, Доктор технічних наук

Посада Професор.

Дисципліни, що викладає: (2022-2023 навчальному році)

– Інноваційні технології виробництва продукції та надання послуг.

Основні публікації (за останні 5 років).

 1. Borysenko O. M. Thermodynamic Modeling of MgO-Al2O3-TiO2 System / O. M. Borysenko, G. M. Shabanova, S. M. Logvinkov, I. A. Ostapenko // China’s Refractories. – 2021. – Vol. 30, No 3. – P. 17–22. – Режим доступу: http://www.cnref.cn/EN/10.19691/j.cnki.1004-4493.2021.03.004.
 2. Borysenko О. М. Thermodynamics of phase transitions in the subsolidus domain of the FeO–MgO–TiO2 system / O. M. Borysenko, S. M. Logvinkov, G. M. Shabanova, I. A. Ostapenko // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2021. – No. 1. – Р. 12–15. – Режим доступу: http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2021/1/Borysenko.pdf.
 3. Борисенко О. М. Геометро-топологічні характеристики субсолідусної будови системи MgO – FeO – TiO2 / О. М. Борисенко, С. М. Логвінков, Г. М. Шабанова, І. А. Остапенко // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2021. – Т. 32 (71). – № 1. ‒ Ч. 2. – С. 45 – 49. – № 1. ‒ Ч. 2. – С. 45 – 49. Режим доступу: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/1_2021/part_2/10.pdf
 4. Борисенко О. М. Субсолідусна будова системи MgO – FeO – Al2O3 / О. М. Борисенко, С. М. Логвінков, А. М. Корогодська, М. М. Івашура, А. А. Івашура // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. – № 1 (7). – С. 59 – 64. – Режим доступу: http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/224440
 5. Логвинков С. М. Расчетная оценка степени сложности субсолидусного строения трехкомпонентных физико-химических систем / С. М. Логвинков, О. Н. Борисенко, Н. С. Цапко, Г. Н. Шабанова, А. Н. Корогодская, В. Н. Шумейко, Е. А. Гапонова // Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Химия, химическая технология и экология. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2020. – № 2 (4). – С. 57–67. – № 2 (4). – С. 57–67. – Режим доступу: http://ccte.khpi.edu.ua/article/view/0821.2020.02.08
 6. Борисенко О. М. Термодинамічні дослідження в системі MgO – FeO – Al2O3 / О. М. Борисенко, С. М. Логвінков, Г. М. Шабанова, А. М. Корогодська, І. А. Остапенко, А. А. Івашура // Наукові дослідження з вогнетривів та технічної кераміки: збірник наукових праць. – 2020. – № 120. – C. 115–119. – Режим доступу: http https://refractories-journal-ua.com/index.php/journal/article/view/61
 7. Logvinkov Sergey M. Prediction of Melting Paths of Wollastonite Containing Compositions / Sergey M. Logvinkov, Ihor A. Ostapenko, Oksana N. Borisenko, Olga B. Skorodumova, Andriy A. Ivashura // China’s Refractories. – 2020. – № 3. – Р. 13 – 19.
 8. Logvinkov C. M. Changes in the Structural Phase of Dinas in Calcining Furnaces of Coke Production / C. M. Logvinkov, G. N. Shabanova, A. N. Korogodskaya, V. N. Shumeyko, O. N. Borisenko // Refractories and Industrial Ceramics. – 2020. – Vol. 61. Р. 50–54.
 9. Логвінков С. М. Вапняно-гіпсові в’яжучі в технології теплоізоляційних матеріалів системи CaO – Al2O3 – SiO2 / С. М. Логвінков, О. М. Борисенко, А. А. Івашура, Г.С. Попенко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – 2019. – Вип. 186. – С. 46–55. – Режим доступу: http://csw.kart.edu.ua/article/view/186372
 10. Semchenko G. D. Oxidation Resistance of Nano-Reinforced PC-Refractories Modified with Phenol Formaldehyde Resin. Part 4. Thermodynamic Evaluation of Phase Formation Within Mg–O–C–Al, Mg–O–C–Ni and MgO–Al2O3–NiO–SiO2 Systems Using SiC+ Al+ Ni (NiO) Complex Antioxidant / G. D. Semchenko, O. N. Borisenko, D. A. Brazhnik, S. M. Logvinkov, V. V. Povshuk, I. Yu. Shuteeva, L. A. Angolenko, N. S. Chopenko, P. A. Vasyuk // Refractories and Industrial Ceramics. – 2017. – Vol. 58, Issue 4. – С. 374–384.
 11. Логвинков С. М. Муллит и соединения группы силлиманита в технологии керамики и огнеупоров / С. М. Логвинков, И. А. Остапенко, Г. Н. Шабанова, А. Н. Корогодская, Н. С. Цапко, О. Н. Борисенко // Вісник НТУ «ХПІ». Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія– № 49 (1270). – 2017. – С. 39–48. – Режим доступу: http://212.111.199.244/bitstream/123456789/20567/1/vestnik_KhPI_2017_49_Logvinkov_Mullit_i_soedineniya.pdf

 

Виконання пунктів ліцензійних умов (номери)

П. 38: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20

Наукові інтереси:

Концепція розвитку самоорганізованих процесів фазоутворення неметалічних матеріалів за рахунок сполучення обмінних хімічних реакцій в субсолідусі багатокомпонентних оксидних систем.

E-mail sergii.logvinkov@hneu.net

Citations:

ORCID

0000-0001-5957-2386

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003917207&origin=recordpage

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yn9LBXcAAAAJ&hl=uk

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *