Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Сисоєва Світлана Ігорівна

Прізвище, ім’я по-батькові Сисоєва Світлана Ігорівна

Вчене звання та науковий ступінь Доктор філософії, кандидат наук з державного управління, доцент

Посада Доцент.

Дисципліни, що викладає: (2022-2023 навчальному році)

–  основи курортології і рекреації, основи готельного господарства;

– інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі.

Основні публікації (за останні 5 років).

  1. Сисоєва С. І. Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України: монографія. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2017. 192 с.
  2. Гуторов О. І., Ярута М. Ю., Сисоєва С. І. Економіка та організація іноваційної діяльності. Навчальний посібник., Харків, 2019. 227 с.

3 Романова А. А., Сисоєва С. І. Переваги та недоліки глобалізація української економіки. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018.  № 2. С. 170–180.

  1. 4. Сисоєва С. І. Науково-практичні напрями вдосконалення організаційно-економічних механізмів регулювання регіонального туристичного ринку // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2019. – №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5487
  2. Yevsuykov O. P., Akhmedova O. O., Sysoieva S. I., Stankevych S. V., Vasiliev A. A., Anichkin Ye. S. Global advertising market of eco-friendly products in developing countries: A review of the current trends and prospects //Ukrainian Journal of Ecology, 10(5), 136-141.
  3. Borysova O. V., Shvedun V. O., Sysoieva S. I., Butenko T. А., Tkachenko T. G., Protsenko N. M., Moiseeva O. G., Ponomarenko R. V., Stankevych S. V. Ecological tourism: pandemic lessons for Ukraine//Ukrainian Journal of Ecology Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 191-195.
  4. Strelnikov V. Yu., Lebedyk L. V., Hura T. V., Sysoieva, S. V. Stankevych S. I., Shapovalova E. V., Avilova O. Ye. Leadership and social work in the environmental management system // Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(2), 349-351.
  5. Hren L. M., Chebotarev M. K., Ruban A. V., Shvedun V. O., Sysoieva S. I., Stankevych S. V., Smirnova L. N., Sokolov A. S. The philosophy of environmental management: evolution of the scientific conceptions // Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(2), 378-381.
  6. Stankevych S. V., Sysoieva S. I., Synyavina Yu. V., Tkachenko T. G., Matsyura M. V., Shapetko E.V. Impact of the covid-19 pandemic on religious and green tourism //Ukrainian journal of ecology. 2021. №11 (3).
  7. Давидова О. Ю., Сисоєва С. І. Концептуальні напрями забезпечення і підвищення якості послуг підприємств готельно-ресторанного господарства // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2022. – №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8475

Виконання пунктів ліцензійних умов (номери)

П. 38: 1, 3, 4, 8, 10, 12, 19.

Наукові інтереси:

Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України. Економічне значення сільського зеленого туризму в контексті розвитку сільських територій України. Індустрія гостинності.

E-mail ssvsveta77@gmail.com

Citations:

ORCID

0000-0003-0790-0581

PUBLONS

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAG-9956-2019

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=0p_oyEwAAAAJ&hl=uk

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1265554

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *