Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Івашура Андрій Анатолійович

Прізвище, ім’я по-батькові Івашура Андрій Анатолійович

Вчене звання та науковий ступінь Доцент, кандидат сільськогосподарських наук.

Посада Доцент.

Дисципліни, що викладає: (2022-2023 навчальному році)

– Тренінг-курс Основи охорони праці;

– Харчова хімія і нутриціологія.

Основні публікації (за останні 5 років).

  1. Сучасні тенденції розвитку зеленої економіки в умовах глобалізації та мінімалістичного руху : монографія / А. А. Івашура. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – 113 с.
  2. Івашура А. А. Аналіз екоусвідомленої харчової поведінки як фактора формування екологічної сталості / А. А. Івашура, О. М. Борисенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». ‒ 2021. ‒ Вип. 25. ‒ С. 101-110.
  3. Івашура А. А. Стала харчова поведінка / А. А. Івашура, О. М. Борисенко, М. В. Толмачова // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Нові рішення у сучасних технологіях. – Харків. – 2021. – № 4 (10). – С. 88–93.
  4. Івашура А. А. Використання нутра-ергономічних стратегій і рекомендацій як факторів сталості харчування на виробництві / А. А. Івашура, О. М. Борисенко, О. В. Северинов // Комунальне господарство міст. Серія “Технічні науки та архітектура”. – Харків, 2021. ‒ Т. 6. ‒ Вип. 166. ‒ С. 163-168.
  5. Івашура А. А. Стале харчування як екологічний маркер в індустрії гастрономічного туризму / А. А. Івашура, О. М. Борисенко, А. О. Солдатенко // Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки». – Харків. ‒ 2021. ‒ Т. 5. – Вип. 165. ‒ С. 50-55.
  6. Івашура А. А. Аналіз сталих харчових систем в Україні / А. А. Івашура, О. М. Борисенко, М. М. Івашура та ін. // Економіка харчової промисловості. – 2022. – Т. 14. – Вип. 2. – С. 3-10.
  7. Ivashura А. Study of Strategies for Sustainable Production and Consumption in the Economic Conditions of Ukraine / A. Ivashura, O. Protasenko, E. Mykhailova and other // Economic of Development. – 2022. – Vol. 21. – № 1. – P. 8-16.
  8. Ivashura А. Sustainable production and consumption strategies in the context of european integration processes in Ukraine / А. Ivashura, O. Protasenko // Scientific journal of Polonia University. – 2022. – № 53 (4). – P. 230-240.

Виконання пунктів ліцензійних умов (номери)

П. 38: 1, 3, 4, 11, 12, 14, 19.

Наукові інтереси:

Зелена економіка, стале виробництво та споживання, стале харчування.

E-mail ivashura.a@ukr.net

Citations:

ORCID

0000-0002-0022-7489

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218602368

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=tsZ5Xg0AAAAJ&hl=uk&authuser=2

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *